آیا احساس پیری می‌کنید؟ لامبورگینی دیابلو تازه 30 ساله شده است!

اینکه جوانان در شرایط امروزی احساس کهنسالی کنند، به هیچ عنوان موضوع عجیبی نیست. مشکلات شدید، بحران‌های اقتصادی و سرعت خیره کننده تغییرات در دنیا موجب شده تا بسیاری از افرادی که جوان محسوب می‌شوند، احساس پیری کنند. گذر زمان مساله عجیبی است و فکر کردن به این موضوع که سی سال از عرضه لامبورگینی دیابلو گذشته، کمی تکان دهنده خواهد بود.

ادامه مطلب