زیباترین خودروی سال 2021 ژاپن انتخاب شد، مزدا MX-30 در اوج سادگی

در جدیدترین بررسی صورت گرفته برای انتخاب زیباترین خودروی سال 2020 – 2021 ژاپن، خودروی کراس اوور مزدا MX-30 موفق به دریافت این عنوان در سرزمین مادری خود شد.

ادامه مطلب